Kaikki vihdoin hyvin Tampereen yliopistossa – vai onko sittenkään?

Turbulensseistaan tunnetulla Tampereen yliopistolla tapahtui vuoden päätteeksi suuria. Yliopiston johtamisjärjestelmää – eli johtosääntöä – muutettiin vihdoin, yli kolmen vuoden keskustelujen jälkeen. Virtuaalisilla käytävillä huokaistiin helpotuksesta. Moni tuttu professori kiitteli yliopiston hallitusta siitä, että demokratia ja itsehallinto on vihdoinkin palautettu ja … Lue loppuun

Ei taas! Itsehallinto kääntymässä jälleen itsevaltaisuudeksi Tampereella

Viime perjantaina klo 15 Tampereen yliopistoyhteisölle tipahti jälleen pommi. Yliopistomme hallitus on pitänyt meidän yliopistolaisten tietämättä salaisen kokouksen, jossa se on päättänyt, että yliopistoa riivannutta johtosääntökiistaa aletaan ratkoa työryhmässä. Tätä yliopistolaiset ovatkin vaatineet, viimeksi yli 800 nimeä keränneessä adressissa. Siinä … Lue loppuun

Saavatko näkemykset ohjata tutkimusta?

Kävin viikko sitten esittelemässä Tampereen yliopiston johtoryhmälle vuoden alussa käynnistynyttä tutkimushankettamme. Hankkeessa selvitämme yliopiston henkilöstön kokemuksia Tampereen yliopistofuusiosta ja heidän näkemyksiään yliopistollisesta päätöksenteosta. Esiteltyäni hankkeemme eräs johtoryhmän jäsen kysyi, miten olemme varmistaneet, etteivät hankkeemme tutkijoiden omat näkemykset vaikuta hankkeessamme esitettyihin … Lue loppuun

Yliopisto ajattelun paikkana pe 5.4 – Vapaan ajattelun symposiumi, Tampere3-paneeli ja virtaavaa viiniä

Johtamani tutkimushankkeen ensimmäinen tapahtuma järjestetään pe 5.4 Tampereella otsikolla Yliopisto ajattelun paikkana. Tervetuloa! Ohjelma alla. Yliopisto ajattelun paikkana – Vapaan ajattelun symposiumi, Tampere3-paneeli ja virtaavaa viiniä ”Tarvitaan aikaa ajatella ja organisoitua ajattelun vaatimalla tavalla.” (Salminen, Suoranta & Vadén, Tuleva yliopisto) … Lue loppuun

Eriävä mielipiteeni Tampereen yliopiston hallituksen valintaan 23.10.18

Tampereen yliopistolle valittiin 23.10.18 uusi hallitus. Se on varsin hyvä hallitus, jos lähdetään siitä, että yliopistojen itsehallinto voi toteutua ja parasta tiedettä syntyä ilman, että yliopistoyhteisö on edustettuna hallituksessa. Itse olen kuitenkin alusta saakka ollut vakaasti sitä mieltä, että perustuslain takaama yliopistojen itsehallinto toteutuu aidosti vain silloin, kun yliopistoyhteisö on laajasti edustettuna hallituksessa. Uskon, että tämä on myös paras tapa johtaatiedeyhteisöä. Siksi esitin kokouksessa asian palauttamista valmisteluun ja jätin päätökseen eriävän mielipiteen. Palautusesitykseni ei ollut missään mielessä kannanotto hallitukseen valittuja jäseniä vastaan, vaan pyrin sillä nostamaan esiin sen, mitä hallituksesta puuttuu. Sieltä puuttuu yliopistossamme työskentelevien ihmisten valtava tietämys, osaaminen ja hiljainen tieto. Näiden paikkaaminen vaatii paljon työtä, johon toivon uuden hallituksen tarmokkaasti tarttuvan. Toivotan siis lämpimästi tervetulleeksi hallituksen jäsenet Iiris Suomelan, Ilkka Herlinin, Jari Kinaretin, Pirkko Liisa Raudaskosken, Kimmo Kontulan, Pekka Puustisen ja Lauri Lylyn, mutta muistutan, että olette nyt paljon vartijana: teiltä kaivataan halua kuunnella ja keskustella yliopistoyhteisön kanssa.

Alla eriävä mielipiteeni:

”Jätän tehtyyn päätökseen eriävän mielipiteen, koska katson, että yliopiston itsehallinto ei aidosti toteudu, ellei yliopistoyhteisö ole laajasti edustettuna yliopiston keskeisissä päätöksentekoelimissä – mukaan lukien sen hallitus. Vaikka valitun hallituksen ei voi katsoa olevan lainvastainen, koen, ettei se noudata perustuslain 123 §:n eikä yliopistolain henkeä yliopistojen itsehallinnosta, koska hallituksessa eivät ole edustettuina kaikki yliopistolain 15 §:n 2 momentissa mainitut yliopistoyhteisön ryhmät eli yliopiston professorit, opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja opiskelijat. Perustuslakivaliokunta (PeVL 18/2009 vp) on todennut, että myös säätiöyliopistoissa pitää olla mahdollista valita hallituksen enemmistö yliopistoyhteisön jäsenistä. Nyt tehty nimitys siirsi merkittävästi yliopistollista päätöksentekovaltaa yliopistoyhteisön ulkopuolelle, eikä se näin noudata perustuslain ja yliopistolain henkeä yliopistojen itsehallinnosta.

Koen myös tarpeelliseksi moittia nimitystä valmistellutta prosessia. Tehty nimityspäätös ja sitä valmistelleen nimityskomitean kokoonpano, asema sekä komitean toimintaa rajoittaneet ohjeistukset pohjasivat johtosääntöön, jonka lainmukaisuudesta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Johtosääntö esti tosiasiallisesti konsistoria käyttämästä sille yliopistolain 24 §:n takaamaa nimitysvaltaa esimerkiksi rajaamalla tarkasti nimityskomitean kokoonpanoa ja määräämällä, että konsistori voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä nimityskomitean tekemän esityksen kokonaisuudessaan. Lisäksi nimityskomitean ja konsistorin toimintamahdollisuuksia oli rajoitettu useilla tasatuloksiin päättyneillä konsistorin äänestyspäätöksillä, joissa ratkaisevan äänen oli antanut puheenjohtaja, jota ei ollut valinnut yliopistolain 26 §:n mukaisesti ”asianmukainen yliopistoyhteisön ryhmä”. On myös epäselvää, toteutuiko päätöksenteon yhteydessä yliopistolain 24.3 §:n määräys siitä, että yliopiston perustajajäsenten nimeämiä ehdokkaita on oltava vähintään kaksinkertainen määrä perustajien nimeämien ehdokkaiden joukosta valittaviin hallituksenjäseniin verrattuna, koska näitä ehdokkaita ei missään vaiheessa tuotu konsistorin tietoon. Konsistorille esiteltiin nimityskomitean laatima nimilista seitsemästä ehdokkaasta hallituksen jäseniksi, eikä konsistorilla ollut lainkaan tietoa siitä, keitä muita hallitukseen oli ollut ehdolla.”

 

Tiedote: Pettymys uudessa Tampereen yliopistossa: yliopistoyhteisö rajautumassa pois hallituksesta

Tiedote: Uuden Tampereen yliopiston konsistori teki 15.6.2018 pidetyssä kokouksessaan kiistanalaisen päätöksen, joka rajoittaa merkittävästi yliopistoyhteisön asemaa ja sen mahdollisuutta osallistua tulevan yliopiston hallitukseen. Päätös tehtiin äänin 10-10, ja sen ratkaisi vaalien ohi nimitetyn puheenjohtajan ääni. Kymmenen konsistorin 19:stä vaaleilla valitusta … Lue loppuun

Saastuttaako professori yliopiston?

Jälleen mitä kummallisin vaihe Tampereen yliopiston konsistorissa, jossa on viime viikot väitelty sanan ”riippumaton” merkityksestä. Osa konsistorista on nimittäin sitä mieltä, että yliopiston perustamisasiakirjassa oleva sanapari ”riippumaton hallitus” tarkoittaa, että yliopiston hallituksessa ei tästä eteenpäin saa olla yhtäkään yliopistoyhteisön jäsentä. … Lue loppuun

Tampere3 siirtymässä mielivallan aikaan

Kuvittele tilanne, jossa maan hallitus päättää yllättäen muuttaa eduskunnan toimintaperiaatteita ja rajata eduskunnan valtaa. Kuvittele, että hallitus tekee tämän konsultoimatta eduskuntaa ja ilman, että eduskunta hyväksyy päätöstä. Kun pääset kuvittelussa tähän vaiheeseen, olet tulevassa Tampereen yliopistossa. Uuden yliopiston vaaleilla valittu … Lue loppuun