Tiedote: Pettymys uudessa Tampereen yliopistossa: yliopistoyhteisö rajautumassa pois hallituksesta

Tiedote: Uuden Tampereen yliopiston konsistori teki 15.6.2018 pidetyssä kokouksessaan kiistanalaisen päätöksen, joka rajoittaa merkittävästi yliopistoyhteisön asemaa ja sen mahdollisuutta osallistua tulevan yliopiston hallitukseen. Päätös tehtiin äänin 10-10, ja sen ratkaisi vaalien ohi nimitetyn puheenjohtajan ääni. Kymmenen konsistorin 19:stä vaaleilla valitusta … Lue loppuun

Saastuttaako professori yliopiston?

Jälleen mitä kummallisin vaihe Tampereen yliopiston konsistorissa, jossa on viime viikot väitelty sanan ”riippumaton” merkityksestä. Osa konsistorista on nimittäin sitä mieltä, että yliopiston perustamisasiakirjassa oleva sanapari ”riippumaton hallitus” tarkoittaa, että yliopiston hallituksessa ei tästä eteenpäin saa olla yhtäkään yliopistoyhteisön jäsentä. … Lue loppuun

Tampere3 siirtymässä mielivallan aikaan

Kuvittele tilanne, jossa maan hallitus päättää yllättäen muuttaa eduskunnan toimintaperiaatteita ja rajata eduskunnan valtaa. Kuvittele, että hallitus tekee tämän konsultoimatta eduskuntaa ja ilman, että eduskunta hyväksyy päätöstä. Kun pääset kuvittelussa tähän vaiheeseen, olet tulevassa Tampereen yliopistossa. Uuden yliopiston vaaleilla valittu … Lue loppuun

Tiedote: Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä valitus hallinto-oikeuteen

Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Tampereen yliopiston vaaleilla valitun konsistorin – eli akateemisen hallituksen – 19 jäsenestä 10 jätti maanantaina 7.5.2018 valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa haetaan muutosta päätöksiin, joissa konsistorin ulkopuolinen jäsen on valittu konsistorin puheenjohtajaksi ohi vaalien. Puheenjohtajan … Lue loppuun

Terveiset kumileimasimelta

Uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen konsistori aloitti työnsä viime viikolla. (Niille, joille asia on vieraampi, tiedoksi, että konsistori on yliopiston korkein vaaleilla valittu päätöksentekoelin – hieman kuin eduskunta.) Konsistorin selvästi tärkein yksittäinen tehtävä on nimittää yliopiston hallitus (vähän samaan tapaan kuin … Lue loppuun

Tiedote: Kiista Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi: puolet konsistorin jäsenistä jätti kaksi eriävää mielipidettä järjestäytymiskokouksessa

Tässä ensimmäisestä konsistorin kokouksesta tekemämme tiedote:

Kiista Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi: puolet konsistorin jäsenistä jätti kaksi eriävää mielipidettä järjestäytymiskokouksessa

Kiista uuden Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi torstaina 19.4 käydyssä konsistorin järjestäytymiskokouksessa. Tampereen yliopiston vaaleilla valitun konsistorin – eli akateemisen hallituksen – 19 jäsenestä 10 jätti pöytäkirjaan kaksi eriävää mielipidettä. Eriävät mielipiteet jätettiin sen jälkeen, kun puheenjohtaja oli estänyt konsistoria äänestämästä puheenjohtajan valinnasta, puheenjohtajan asemasta ja kokouksen laillisuudesta. Eriävän mielipiteen jättäneiden mukaan on painavia syitä epäillä, että konsistorin puheenjohtajan asema on lainvastainen ja konsistori tekee nyt työtään lainvastaisessa tilassa.

Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus nimitti edellisellä viikolla yliopiston konsistorille äänivaltaisen puheenjohtajan konsistorin jäsenten ulkopuolelta. Tämä on vastoin usean lainoppineen tulkintoja, joiden mukaan konsistorin jäsenet valitsee yliopistoyhteisö. Taustalla on jo kuukausia jatkunut oikeudellinen erimielisyys siitä, toteutuuko perustuslain turvaama yliopiston itsehallinto uudessa yliopistossa. Tampereen yliopiston yliopistoyhteisö on useaan otteeseen esittänyt kriittisiä näkemyksiä johtosäännöstä, jonka tulkitaan olevan lainvastainen. Yhteisö on kritiikissään nojannut esimerkiksi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään ja julkisoikeuden professori Juha Lavapuron lausuntoihin, joissa johtosääntö tulkitaan lainvastaiseksi. Sen sijaan johtosäännön hyväksynyt siirtymäkauden hallitus ei ole esittänyt julkisia perusteluja arvostelun alaisena olevien menettelyjensä ja päätöstensä lainmukaisuudelle.

Eriävän mielipiteen jättäneet konsistorin jäsenet pitävät tilannetta poikkeuksellisena ja vakavana. ”On hyvin poikkeuksellista, että vaaleilla valitun toimielimen ei anneta itse päättää järjestäytymisestään ja puheenjohtajastaan. Tässä kokouksessa vaaleilla valittujen jäsenten ei annettu edes esittää äänestyksessä kantaansa siihen, onko kokous laillinen ja päätösvaltainen”, toteaa konsistorin jäsen, yliopistotutkija Hanna Kuusela. “Näin konsistorilta evättiin sille kuuluva päätösvalta. Näkemyksemme mukaan konsistoriin on nimitetty yksi äänivaltainen jäsen ohi vaalien. Tämä on yliopistolain ja viime kädessä perustuslain vastaista, emmekä voineet hyväksyä päätöstä”, hän lisää.
Eriävän mielipiteen jättäjät aikovat kuitenkin jatkaa toimintaansa konsistorissa, jotta uuden yliopiston rakentaminen voi jatkua. ”Jatkamme työskentelyä konsistorissa normaalisti, koska emme halua yliopiston toiminnan vaarantuvan, mutta on myös hyvin mahdollista, että tänään tehdyistä päätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen”, toteaa Kuusela.

“Tilanne on hyvin valitettava. Siirtymäkauden hallitus on rakentanut ja pitänyt omilla toimillaan yllä konfliktia ja ajoi meidät kiistatilanteeseen, josta ei näytä olevan muuta ulospääsyä kuin oikeudellinen reitti. Vaikka konsistori jakautui asiassa, uskomme, että myös ne, jotka eivät yhtyneet eriäviin mielipiteisiin, ymmärtävät tilanteen”, Kuusela toteaa.

”Edelleen on epäselvää, miksi siirtymäkauden hallitus pyrkii tietoisesti lamaannuttamaan uuden yliopiston toiminnan asianmukaista käynnistymistä. Kyseenalaistetun johtosäännönkin puitteissa olisi ollut mahdollista olla eskaloimatta konfliktia entisestään, esimerkiksi valitsemalla konsistorin puheenjohtaja konsistorin jäsenistä”, toteaa Konsistorin opiskelijajäsen Janne Kajander.

”Ei ole kenenkään tavoitteen tai intressin mukaista vaikeuttaa konsistorin toiminnan aloittamista tai viivästyttää uuden yliopiston elintärkeitä päätöksiä. Tästä huolimatta siirtymäkauden hallitus on riskeerannut koko yliopiston toiminnan alkamisen 1.1.2019 alkaen”, Kajander sanoo.
Uuden Tampereen yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Kysymykset uuden yliopiston johtosäännön ja konsistorin puheenjohtajan lainmukaisuudesta ovat parhaillaan eduskunnan oikeusasiamiehen käsiteltävänä, mutta päätöstä ei vielä ole.

Eriävät mielipiteet kokouksessa jättivät professori Arto Haveri, professori Mari Hatavara, professori Risto Kunelius, professori Eeva Moilanen, erikoissuunnittelija Ismo Isopoussu, yliopistotutkija Hanna Kuusela, tutkimuskoordinaattori Kirsi Lumme-Sandt, yhteiskuntatieteiden ylioppilas Janne Kajander, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Mikko Lampo ja kasvatustieteen ylioppilas Ilona Taubert.

 

Vaalijuliste konsistorivaaleihin. Saa levittää.

Apuasi tarvitaan! Täältä löydät meidän itsehallintoa puolustavien ehdokkaiden yhteisen vaalijulisteen, jota saa mielellään levittää. Alla olevaa kuvaa voi levittää sosiaalisessa mediassa, ja tässä myös linkki tulostuskelpoiseen kuvaan, jos julisteen haluaa laittaa esimerkiksi oman työhuoneensa oveen: https://drive.google.com/file/d/1VudTRJDLnd-ohYQRhWhw2vb4SsVnNcFK/view?usp=sharing

Ei, me emme elä kammiossa. Eli miksi olen ehdolla Tampereen yliopiston konsistorin vaaleissa?

”Huippututkijat kaivetaan kammioistaan opettamaan.” Näin Tampere3:n siirtymäkauden hallitus esitteli tulevan yliopistomme idean Helsingin Sanomiin maksamansa mainoksen otsikossa (ks. alla). Myöhemmin – yliopistoyhteisön marssittua ulos vastalauseena siirtymäkauden hallituksen toimintavoille – hallituksen jäsen Pekka Puustinen kirjoitti tarpeesta luopua pölyttyneistä ajattelumalleista Tampere3:a muodostettaessa. … Lue loppuun

Pitkät jäähyväiset eli eroni kunnanvaltuustosta

Ilmoitin viime viikolla eroavani kunnanvaltuustosta, koska olen muuttanut Tampereella. Harmi. En olisi halunnut jättää valtuustoa kesken kauden, koska ajattelen yhä, että nykyistä useampien pitäisi yrittää vaikuttaa myös edustuksellisten rakenteiden sisällä. Mutta rehellisesti sanoen olen myös helpottunut. Olen helpottunut, ettei tarvitse … Lue loppuun

Haastatteluni Nurmijärven uutisissa: ”Ei ole kunnan tehtävä varmistaa, että yrittäjän sijoitus on kannattava” – raportti kritisoi kunnan ulkoistuksia

Nurmijärven uutisissa julkaistiin 25.7 haastatteluni, jossa käsiteltiin Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirjaa. Tässä juttu: ”Ei ole kunnan tehtävä varmistaa, että yrittäjän sijoitus on kannattava” – raportti kritisoi kunnan ulkoistuksia Nurmijärveläisen valtuutetun kirjoittama raportti antaa moitteita myös avoimuudelle Yleensä ulkoistamista on kritisoitu … Lue loppuun