Lausunto tulevaisuusselonteosta eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle,

Kävin aamupäivällä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, joka oli kutsut minut kuultavaksi valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. Alla kirjallinen lausuntoni. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko käsittelee laaja-alaisesti suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita. Tässä lausunnossa keskitytään julkisen sektorin ja hallinnon rooliin työnantajana. Tulevaisuusselonteon luku 8 käsittelee julkista … Lue loppuun