Saavatko näkemykset ohjata tutkimusta?

Kävin viikko sitten esittelemässä Tampereen yliopiston johtoryhmälle vuoden alussa käynnistynyttä tutkimushankettamme. Hankkeessa selvitämme yliopiston henkilöstön kokemuksia Tampereen yliopistofuusiosta ja heidän näkemyksiään yliopistollisesta päätöksenteosta. Esiteltyäni hankkeemme eräs johtoryhmän jäsen kysyi, miten olemme varmistaneet, etteivät hankkeemme tutkijoiden omat näkemykset vaikuta hankkeessamme esitettyihin … Lue loppuun